สมาชิก อบต.ท่าทราย รวมตัวชี้แจงหลังถูกพาดพิงในเหตุประท้วง

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - อบต.ชี้แจง-01

เมื่อเวลา 11.30น.ของวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีถนอม ดาราเย็น ประธานสภา พร้อม นายอำนาจ กาละกูล สมาชิก อบต.ท่าทราย หมู่ 6 ต.ท่าทราย และสมาชิกอบต.ท่าทราย หมู่ต่างๆในพื้นที่จำนวน 9 คนได้มาประชุมกันที่ห้องประชุมปั๊มน้ำมันปตท.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาครพร้อมทั้งมีการชี้แจงเรื่องที่มีการพาดพิงเกี่ยวกับสภา   โดยทางด้านนายอำนาจ กาละกูล สมาชิก อบต.ท่าทราย หมู่ 6 กล่าวว่าสืบเนื่องจากมีการพาดพิงถึงสภา ในเรื่องของกรณีนำเงินงบประมาณของ อบต.ท่าทราย ไปชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าของบ่อน้ำบาดาล ม.8 ซึ่งข้อเท็จจริงสภาอนุมัติงบประมาณจริงเพราะเป็นมติของ ครม. แต่ตนตั้งข้อสังเกตว่าเงิน 2.7ล้านบาท ในส่วนนี้ใครเป็นคนเอาไป โดยทางสภาได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอด และมีหนังสือจากทางคณะกรรมการบ่อน้ำบาดาล ม.8 ว่าได้จัดเก็บค่าน้ำจริงและได้นำส่งให้กับผู้บริหารคนหนึ่ง แต่ผู้บริหารกลับไม่นำเงินไปชำระค่าไฟฟ้า จึงส่งผลให้การไฟฟ้าต้องตัดกระแสไฟฟ้าที่บ่อน้ำบาดาลทั้ง 4 บ่อ ซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้ทางสภาไม่เห็นด้วยที่ต้องนำเงินไปชำระแต่ต้องเคารพกฎหมาย เพราะสภาต้องปฏิบัติตามมติ ครม. ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าเป็นแค่ปลายเหตุที่ต้องทำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ต้นเหตุความผิดอยู่ที่คนที่เอาเงินไป ซึ่งในวันที่ประชุมสภาก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ ซึ่งก็อยู่ในรายงานประชุม แต่ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้รับปากในสภา ซึ่งถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เงินจำนวน2.7ล้านบาท เป็นเงินภาษีประชาชนฝ่ายบริหารไม่ควรเพิกเฉย ควรจะต้องดำเนินการหาผู้กระทำผิดที่เอาเงินไปใช้ โดยไม่เอาไปชำระค่าไฟฟ้าให้ได้

ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่พวกตนออกมาพูด เพียงต้องการชี้เท่านั้นเพราะมีการพาดพิงมาถึงสภาจึงจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ และขอยืนยันว่าพวกตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมประท้วงที่ผ่านมา

s - อบต.ชี้แจง-03

s - อบต.ชี้แจง-02

สุเมธ /ภาพ/ข่าว