สพฐ.สมุทรสาคร แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี 4.0

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเอกชัย นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   นางกัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษามหกรรมการศึกษาสาครบุรี4.0 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วม

footer_master

โดยทางด้านนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กล่าวว่า ในการจัดงานนิทรรศการทางการศึกษามหกรรมการศึกษาสาครบุรี4.0ครั้งนี้  จะมีขึ้นในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเอกชัย  ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาเป็นประธานเปิดงานในเวลา 09.00 น.ของวันที่ 23 มีนาคม 2561

 

footer_master

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน กระบวนการจัดการศึกษา  สร้างผู้เรียนลูกหลานชาวสมุทรสาคร สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0  หรือปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม ความสามารถนักเรียนในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการผลงานครู  นักเรียน ที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบนำเสนอผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลาย  อาทิ  นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ศาสตร์แห่งพระราชา  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ,กิจกรรมตลาดนัดสินค้า 1โรงเรียน1ผลิตภัณฑ์ ,การออกร้านนำเสนอสื่อ วัสดุเทคโนโลยีการศึกษา และผลงานนักเรียนระดับนานาชาติของสถานศึกษาชั้นนำ   รวมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โดยเน้นการนำเสนอความสำเร็จของนักเรียนร่วมกับกิจกรรมบันเทิง  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคและระดับชาติ  จึงขอเชิญชวนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี4.0 ในครั้งนี้ด้วย

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว