วางศิลาฤกษ์

พี่เมธ วางศิลาฤกษ์ 1

ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร นางพนิดา ควรสถาพร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน โดยมีนางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองซื่อพร้อมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองซื่อและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้เพื่อจะก่อสร้างเป็นอาคารเรียน  ปรับปรุง 4 ชั้น 9 ห้องเรียนและแบบปรับปรุง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณมาประมาณ13,000,000บาท ซึ่งในการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศรวมทั้ง เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป …/

พี่เมธ วางศิลาฤกษ์ 2 พี่เมธ วางศิลาฤกษ์ 3

สุเมธ /ภาพ/ข่าว