วัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่เสี่ยง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ซึ่งได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน สำหรับกิจกรรมนั้นจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเอดส์ เช่น การแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี การวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกัน สถานการณ์วัยรุ่นท้องไม่พร้อมของจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นก็เนื่องมาจาก พบว่ามีเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากจากโรคเอดส์ เพราะช่วงอายุนี้ เป็นวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความต้องการ ซึ่งปัจจุบันมีสิ่งเร้ามากมาย จึงอาจทำให้เด็กตัดสินใจผิดพลาดในบางเรื่องจนนำไปสู่การติดโรคดังกล่าว อบจ.สมุทรสาครจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ ที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันตัวเองต่อไป   

tp-นักเรียนหลักสี่2 tp-นักเรียนหลักสี่3 tp-นักเรียนหลักสี่4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว