วันแม่โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - วัดแหลม1

โดยกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี  ได้มีนายสาคร  อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนคร สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพรทิพย์ สวัสดิ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม  โดยกิจกรรมนั้นได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดแหลมสุวรรณาราม

fm - วัดแหลม2

จากนั้นก็เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล   ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  กล่าวคำราชสดุดี  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา  และเพลงสดุดีมหาราชินีพร้อมกันอย่างกึกก้อง เพื่อแสดงความจงรักภักดี   นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบอร์ดรูปคู่แม่ลูกในอิริยาบถต่างๆให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย  ซึ่งเป็นภาพที่ดูน่ารักและอบอุ่นเป็นอย่างมาก

fm - วัดแหลม3

fm - วัดแหลม4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว