วันปิยมหาราช

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-วันปิยมหาราช1

เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ ที่ 23  ตุลาคม ที่ผ่านมา  ที่ลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  วัดสุทธิวาตวราราม  หรือ วัดช่องลม  ตำบลท่าฉลอม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ซึ่งพิธีการนั้นได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยหน่วยงานต่างๆได้เข้าวางพวงมาลากันเป็นลำดับ

จากนั้นในเวลา 09.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เดินทางมาถึงพิธี และได้นำเหล่าข้าราชการของจังหวัดสมุทรสาครร่วมทำพิธีวางพวงมาลา  ซึ่งในปีพุทธศักราช 2560 นี้ครบรอบ107 ปี  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5   และที่สำคัญยังเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ  ทั้งการเลิกทาส  การปฏิรูประบบราชการ  การศึกษา  การสาธารณูปโภค  และการปกป้องประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ   ทำให้ประเทศไทยธำรงไว้ซึ่งเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5 นี้  ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดสุขาภิบาล  เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  นับเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานวันปิยมหาราช  ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

    

tp-วันปิยมหาราช2 tp-วันปิยมหาราช3 tp-วันปิยมหาราช4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว