วอนแก้ไขเส้นขาวแดง

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

s - แก้ไขเส้นขาวแดง-01

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนว่าที่ถนนเอกชัยบริเวณหน้าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและโรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ที่มีการทาสีขาวแดงห้ามจอด ที่บริเวณหน้าโรงเรียนทั้งสองฝั่งทำให้บรรดาผู้ปกครองที่ไปส่งบุตรหลานเดือดร้อนไปหมด เนื่องจากไม่สามารถจอดรถในบริเวณนั้นได้ ดังนั้นจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวมีการทาสีขาวแดงจริงจนยาวไปถึงบริเวณคอสะพานแต่บริเวณที่จอดรถก็มีขาวเหลือง โดยทางเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย บอกว่าตรงบริเวณดังกล่าวหลังจากทาสีขาวแดงแล้ว มีผลกระทบหลายเรื่อง โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานจอดรถไม่ได้ และเด็กบางคนลงจากรถมาต้องสะพายกระเป๋าหนักประมาณ 4-5 กิโล กว่าจะเดินมาถึงโรงเรียน และที่สำคัญไม่เว้นช่วงให้ทางโรงเรียน โดยขอให้เห็นใจโรงเรียนเห็นใจผู้ใช้รถบ้าง ไม่ควรทาสียาวไปทั้งหมด ควรเว้นวรรคบ้าง ซึ่งผู้ปกครองก็ไม่กล้าจอด ต้องไปจอดไกลๆ เพราะหน้าโรงเรียนเป็นขาวแดง จึงขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าวด้วย

s - แก้ไขเส้นขาวแดง-02

สำหรับเรื่องนี้นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครกล่าวว่า การทาสีขาวแดงห้ามจอดในบริเวณดังกล่าว ทางเทศบาลนครสมุทรสาครเป็นผู้ทา โดยบริเวณนั้นเป็นเขตหน้าโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีการจราจรที่คับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะมีการจอดรถแช่ทิ้งไว้ และยังมีการจอดซ้อนคัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การจราจรติดขัด เทศบาลจึงดำเนินการดังกล่าว ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการทาสีขาวแดงแต่ผู้ปกครองก็สามารถจอดรถเพื่อรับส่งบุตรหลานได้ตามปกติ โดยไม่จอดรถแช่ไว้เท่านั้น แต่สำหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าไม่สามารถจอดรถทิ้งไว้ได้นั้น หากดูแล้วประชาชนเดือดร้อนจริงก็อาจมีการทบทวนการทาสีในบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง

s - แก้ไขเส้นขาวแดง-03

s - แก้ไขเส้นขาวแดง-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว