รับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยพื้นที่บางกระเจ้า

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการสร้าง โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส  ซึ่งสืบเนื่องมาจากแนวเส้นทางบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการประมาณ กม.37+300 บนถนนพระราม 2และมีจุดขึ้นลงพระรามสอง อยู่ในบริเวณพื้นที่แหล่งชุมชน ทำให้ชาวชุมชนไม่เห็นด้วยต่อแนวเส้นทางและจุดขึ้นลงในบริเวณนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางเลือกเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำแนวเส้นทางเลือกดังกล่าวมาจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ โดยแนวเส้นทางเลือกเพิ่มเติมจะมีจุดเริ่มต้นประมาณ กม.36+200 บนถนนพระรามสอง และมีทางแยกต่างระดับตรงถนนทางเข้าวัดปากบ่อและโรงเหล็กโชคสถาพร จากจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางจะมุ่งไปทางทิศใต้ข้ามคลองสุนัขหอน ผ่านทางด้านทิศตะวันตกของวัดสุทธาราม เป็นระยะห่างประมาณ 500 เมตร และข้ามทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง แล้วจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกไปบรรจบกับแนวเส้นทางเดิมใกล้ๆกับถนน สค.2041 (ถนนไปวัดศรีวนาราม) รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 3.3 กิโลเมตร ลักษณะถนนโครงการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดบรรจบกับแนวเดิม จะมีลักษณะเป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจรและมีถนนบริการระดับพื้นดิน ทั้ง 2 ฝั่ง

footer_master

สำหรับจุดขึ้นลงที่ทางโครงการได้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็จะอยู่ห่างจากจุดเดิมไปประมาณ 1 กิโลเมตร แต่ก็ยังมีแหล่งชุมชนตั้งอยู่ ซึ่งในวันนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่นั้น ก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดี เพราะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนจุดขึ้นลง แต่จุดใหม่ก็สร้างผลกระทบให้กับคนในบริเวณ ทุกคนบอกว่า ไม่อยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น เพราะโครงการนี้คนที่ได้ผลประโยชน์เป็นคนต่างพื้นที่ที่มาสัญจรผ่านทางนี้ แต่คนในพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย แต่ต้องมาได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษจากรถปริมาณมหาศาลที่ต้องผ่านตลอด เสียง ฝุ่น ควัน ซึ่งก็ไม่มีใครเห็นด้วย และได้มีการขอร้องว่า อย่าเปลี่ยนจุดขึ้นลงไปที่อื่นอีก เพราะเมื่อเปลี่ยนจุดก็เท่ากับว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอีกพื้นที่หนึ่ง แต่อยากให้ยกเลิกโครงการนี้ไปเลย

footer_master

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว