รวมพลคนใต้ เดินเท้า เข้าถวายสักการะ

vk - รวมคนใต้1

เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ของวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กลุ่มประชาชนชาวใต้กลุ่มหนึ่งได้เดินทางผ่านเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมมหาราชวัง โดยผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้เข้าไปสอบถาม จึงได้ทราบว่า พวกเขามาจากคนละจังหวัดจากทางภาคใต้ แต่มาเจอกันตามรายทางเรื่อยมา จึงได้เดินมาด้วยกัน โดยมีกัน ๙ คน และพระสงฆ์อีก ๑ รูป

vk - รวมคนใต้3

ประกอบไปด้วยนายอธิตา ศรีทวีป อายุ ๓๐ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม, นายประยูร หนูนุ้ย อายุ ๕๓ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม, นายธวัชชัย เสนา อายุ ๒๘ ปี อดีตทหารรักษาพระองค์ ออกเดินเท้าจากจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน, นายลภณศักย์ วิไลเมธาพงศ์ อายุ ๕๘ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน, นายจตุพงศ์ วรมาลา อายุ ๔๑ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน, นายธรรมสรณ์ วรมาลา อายุ ๔๔ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน, นายนพรัตน์ ทนทาน อายุ ๓๐ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน, นายณัฐกิต เพชรอาวุธ อายุ ๑๕ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม, นายเกียรติศักดิ์ หอมประสิทธิ์ อายุ ๑๙ ปี ออกเดินเท้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน, และพระภาณุ นกทอง (วิสุทโธ) อายุ ๓๙ ปี พระวัดป่าเคียนพิงค์ ออกเดินเท้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน

vk - รวมคนใต้2

โดยทั้งหมดนี้ตั้งใจที่จะเดินเท้าเพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพ คนที่มาจากจังหวัดสงขลา เดินทางรวมระยะเวลากว่า ๒๗ วันแล้วซึ่งมากที่สุด แต่ทุกคนก็ตั้งใจไปด้วยกันค่ะ ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางถึงที่หมายในวันสองวันนี้

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว