รมช.พาณิชย์ลงตลาดทะเลไทย ยันไม่พบการลักลอบนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

รมช1

เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายน 2562  นางสาวชุติมา  บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายประโยชน์ เพ็ญสุด รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง และคณะ  ได้เดินทางมาเยี่ยมชมตลาดทะเลไทยและติดตามสถานการณ์สินค้าประมง ณ ตลาดทะเลไทย โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานบริหารตลาดทะเลไทย นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ตัวแทนชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาคร ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชาวประมง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำเยี่ยมชมแพกุ้ง แพปลา แพสินค้าประมงต่างๆ ที่จำหน่ายแบบค้าส่งภายในตลาดทะเลไทย ก่อนที่จะมีการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนชาวประมงเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การควบคุมมาตรฐานสินค้าประมงจากต่างประเทศ  รวมถึงความแตกต่างทางด้านราคาของสินค้าประมงภายในประเทศ กับต่างประเทศ ที่ส่งผลทำให้การจำหน่ายสินค้าประมงของไทยลดต่ำลง และชาวประมงต้องแบกรับภาระมากขึ้น  เนื่องจากขาดการกำกับควบคุมที่มีเสถียรภาพจากรัฐบาลไทย

รมช2

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในวันนี้กระทรวงพาณิชย์  ได้ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย เพื่อตรวจสอบเรื่องของการลักลอบนำเข้าสินค้าประมง ที่ส่งผลกระทบทำให้ราคาสัตว์น้ำตกต่ำ และสินค้าล้นตลาด ตามที่มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์  จึงได้ลงมาดูว่ามีจุดตรงไหนที่เป็นช่องว่างในการลักลอบนำสินค้าประมงเข้ามาในไทยได้ และจากการตรวจสอบตลาดทะเลไทยแห่งนี้ ซึ่งเป็นแพสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็ยังไม่พบการลักลอบการนำเข้า นอกจากนี้ยังได้หารือกับทางประมงเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดทำเอกสารของรถขนส่งสินค้าสัตว์น้ำทะเล เพื่อความมั่นใจและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าประมง

รมช3

สำหรับในส่วนที่ 2 คือ ความเสียหายจากการที่มีของนำเข้ามา ทำให้ราคาสินค้าประมง ที่มีการค้าขายแบบขายส่งตกต่ำลงนั้น ก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่างไร ซึ่งประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงแปรรูปและมีการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน ก็ต้องมาดูกันว่าสินค้าหรือปัจจัยตัวไหนที่เราลดภาษีแล้วส่งผลดีก็ดำเนินการไปตามระบบ แต่ถ้าสินค้าตัวไหนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้ว ส่งผลทำกระทบต่อประเทศไทย ทำลายตลาดของบ้านเรา ทางเราก็ยังคงต้องตรึงภาษีที่สูงไว้  ซึ่งในมาตรการของการลดภาษีในกลุ่มอาเซียนนั้น ไม่ใช่แค่ไทยเราลดเพียงอย่างเดียว  แต่สมาชิกในกลุ่มก็ลดด้วย อีกทั้งด้านที่ว่ามีการลักลอบนำเข้าแล้วส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าประมงของไทยนั้น ก็ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน และพิสูจน์กันให้ได้ว่า มีการลักลอบนำเข้าจริง ส่งผลต่อราคาสินค้าในตลาดจริง หากพบการกระทำดังกล่าว ทางกรมประมง ก็จะมีมาตรการเข้าไปดูแลได้เรียกว่ามาตรการเซฟการ์ด แต่ขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้น

รมช4

ด้านของนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในด้านที่ตรงกันข้ามว่า สถานการณ์จริงในปัจจุบันนี้พบว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านจริง โดยลักลอบนำเข้ามาทางชายแดนระหว่างประเทศ แต่ปริมาณจะมากน้อยแค่ไหนนั้น ชาวประมงไม่สามารถไปตรวจสอบได้ และกระบวนการลักลอบเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ ต้องขึ้นอยู่กับระบบของภาครัฐที่รับผิดชอบ แต่ยืนยันได้ว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจริง และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อพี่น้องชาวประมงไทยในเรื่องของราคาสินค้า ทั้งๆที่สินค้าเหล่านั้นก็ถูกควบคุมจาก IUU และไม่ได้มาตรฐานเท่าสินค้าของไทยแต่กลับราคาถูกกว่า ดังนั้นประมงไทยก็ต้องขายในราคาที่ต่ำลง ทั้งๆที่ต้นทุนของประมงไทยสูงกว่า คุณภาพสินค้าก็ดีกว่า จึงไม่เกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องชาวประมงไทย

รมช5

ส่วนทางด้านของตัวแทนชาวประมงก็ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ทุกวันนี้นอกจากชาวประมงจะต้องแบกรับภาระอย่างหนักในทุกๆ เรื่องตามกฎของ IUU ของสหภาพยุโรป ( EU) กับ Tier ของสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังต้องมาเจอผลกระทบซ้ำเติมจากปัญหาการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านอีก จึงอยากจะให้รัฐบาลไทยเข้ามาดูแลควบคุมแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องของราคาสินค้า คุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน กลไกการตลาด การลักลอบนำเข้า และปริมาณการนำเข้ามาในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งถ้ารัฐบาลไทยอยากให้ประมงไทยเดินหน้าก็ต้องหันมาแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ไม่ใช่การดูแลเอาใจการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าการดูแลประมงไทย

อย่างไรก็ตาม นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ยังได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจสัตว์น้ำทุกแห่งทั่วประเทศ ให้มีการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำอย่างเคร่งครัด ไม่ให้สร้างภาระที่เกินความจำเป็นแก่ผู้ประกอบการนำเข้าที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการจัดทำสำเนาใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการนำติดไปกับยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์น้ำขณะเดินทางเข้ามาราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการนำเข้าอย่างถูกต้องจริง อีกทั้งกรมประมงยังผนึกกำลังบูรณาการงานร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าประมง โดยสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่นำมาจำหน่าย โดยตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนว่าสินค้าประมงมีการนำเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย พร้อมกันนี้อธิบดีกรมประมง ก็ได้ฝากถึงผู้ประกอบการสินค้าประมง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้หมดสิ้นไป  และขอให้ผู้ประกอบการทุกรายได้โปรดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว