รณรงค์พิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

WEB-02

ไข้เลือดออก1

และนี่ก็เป็นบรรยากาศของกิจกรรมพิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562  ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย และภาคประชาชนจัดขึ้น  ซึ่งเป็นการรณรงค์กันในธีมไอเดียที่เก๋ไก๋ ในรูปแบบการหาเสียงของพรรคการเมืองแถลงนโยบายของพรรคประชาทัณฑ์ยุง เชื่อลุง..ยุงไม่กัด  โดยปล่อยรถขบวนรณรงค์กันที่ลานอเนกประสงค์โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร นายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร  นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร  นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร และ อสม.  โดยมุ่งไปสู่ชุมชนสินติ (โกรกกรากใน) หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก และหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งทั้งสองชุมชนนี้เป็นชุมชนที่กำลังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  และเมื่อมาถึงจุดหมาย ก็ได้มีการแถลงนโยบายของพรรคประชาทัณฑ์ยุง  ให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  โดยเน้นให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องในบ้านของตนเองเป็นประจําสม่ำเสมอ ในหลักการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงมี 3 ประการได้แก่ เก็บบ้านของเราให้สะอาด ลมพัดโปร่ง โล่งสบาย แสงแดดส่องถึง, เก็บขยะบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง, เก็บน้ำให้มิดชิด โอ่ง ตุ้ม ไห ปิดฝาให้สนิทป้องกันยุงวางไข่ แจกัน อ่างอาบน้ำ เปลี่ยนน้ำสม่ำเสมอทุก 7 วัน ซึ่งถ้าหากทำได้ตามหลักดังกล่าว ก็จะปลอดภัยจากโรคที่มาจากยุงลาย

ไข้เลือดออก2

สำหรับสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปี 2562  ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562  พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 561 ราย เสียชีวิต 1 ราย  โดยพบมากในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ส่วนตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ตำบลบางน้ำจืด  ตำบลคอกกระบือ  และตำบลนาดี  อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ   ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่พบผู้ป่วยสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มสถานการณ์ของโรคยังมีการระบาดต่อเนื่อง

ไข้เลือดออก3

อย่างไรก็ตามในตอนนี้ นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว โรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่สาเหตุมาจากยุงลาย ก็กำลังระบาดในหลายพื้นที่เช่นกัน โดยอาการของโรคนั้น จะมีลักษณะคล้ายโรคไข้เลือดออก เพียงแต่มีไข้สูงร่วมกับอาการปวดตามข้อ แต่พบว่าโรคไข้เลือดออกสามารถทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่า

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายในบ้านเกิดของเรา โดยการร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ฆ่าตัดตอนวงจรชีวิตยุงให้สิ้นซาก   เพื่อให้คนสมุทรสาครไม่ต้องป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก4

ไข้เลือดออก5

ไข้เลือดออก6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว