ยกเลิกคนประจำจุดลักผ่านทางรถไฟ

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp-รถไฟ1

ตอนนี้ได้มีการติดป้ายประกาศจากแขวงบำรุงทางกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามจุดลักผ่านทางรถไฟว่า ในวันที่ 1 กันยายน ที่จะถึงนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกคนเฝ้าทางผ่าน โดยใช้สัญญาณไฟวาบแทน ซึ่งผู้ที่จะข้ามตรงจุดลักผ่านต้องใช้ความระมัดระวัง ในเรื่องดังกล่าวนี้ทางผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งก็ได้ข้อมูลว่า การยกเลิกจ้างคนเฝ้าจุดลักผ่านนั้น ทางการรถไฟจะไม่มีการจ้างแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมาการจ้างคนมาเฝ้านั้น เป็นการร้องขอขึ้นในกรณีจำเป็นเนื่องจากในช่วงนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย จึงพิจารณาและขอให้การรถไฟหาคนมาเฝ้าจุด ซึ่งตั้งแต่สถานีมหาชัย-วงเวียนใหญ่ มีการจ้างคนเฝ้าจุดลักผ่าน 6 จุด คือตั้งแต่ มหาชัย ถึง บ้านขอม โดยเสียค่าจ้างจุดละประมาณ 600 บาท คิดเป็น 2 กะ แต่ตอนนี้จะไม่สามารถจ้างได้แล้วเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบ และจุดลักผ่านนี้ ทางการรถไฟไม่ได้เป็นคนทำขึ้น แต่จะชาวบ้าน ผู้ใช้ถนนจะทำขึ้นเอง ซึ่งมีอยู่หลายจุดมาก ส่วนจุดตัดทางรถไฟที่เป็นของการรถไฟเองยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดปกติ ไม่มีการยกเลิก ส่วนเรื่องของจุดลักผ่านนั้น ทางการรถไฟก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ทำ แต่ทำขึ้นมาท้องที่ท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเอง เช่น ทางท้องถิ่นควรตั้งเป็นโครงการเพื่อของบประมาณมาทำเครื่องกั้น มาติดสัญญาณไฟ ซึ่งอย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ต้องข้ามตามจุดลักผ่านทางรถไฟต่างๆ ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นด้วย

 

tp-รถไฟ2 tp-รถไฟ3 tp-รถไฟ4 tp-รถไฟ5

  เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว