มุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการปี 2559

พี่เมธ เกษียณครู3

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นประธานในงานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการปี 2559 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเข้าร่วม

พี่เมธ เกษียณครู1

พี่เมธ เกษียณครู2

สำหรับงานมุทิตาจิตที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความอาลัยที่มีต่อครู โดยผู้ร่วมงานได้นำดอกไม้มามอบให้กับครูเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งได้อบรมบ่มเพาะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกทำนองครองธรรม โดยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงของคณะครู นักเรียนซึ่งสร้างสีสันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางด้านนายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และนายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการครูและพนักงานจ้างที่เกษียณอายุราชการอีกด้วย

สุเมธ/ภาพ/ข่าว