มอบเบี้ยยังชีพ

fm - เบี้ยยังชีพ1

ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เขตเทศบาลเดินทางมารับเบี้ยยังชีพกันอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เดินทักทายผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพครั้งนี้อย่างเป็นกันเอง   นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพและบริการทำบัตรประกันสังคมของผู้สูงอายุจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการจัดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ เป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุ  ซึ่งนับเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่คนในสังคมพึงต้องร่วมกันดูแลท่าน โดยการจ่ายเงินก็จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุด้วยกัน คือ อายุตั้งแต่ 60 – 69 ปี จะได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน , อายุ 70 – 79 ปี ได้รับคนละ 700 บาทต่อเดือน,อายุ 80 – 89 ปี ได้รับคนละ 800 บาทต่อเดือน และถ้าอายุ 90 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ส่วนผู้พิการนั้น จะได้รับ 500 บาท และผู้ป่วยเอดส์จะได้รับ 500 บาท ท นอกจากนั้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนใดที่ยังไม่มายืนยันสิทธิของตนเอง ก็ขอให้มาตามวันเวลาที่กำหนดด้วย

fm - เบี้ยยังชีพ2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว