มหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2

AD WEB CCTV 14-6-60

s-มหกรรมอาหาร-01

ที่ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน มหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครนายบรรเจิด โต๊ะถม ผู้แทนบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด และนายสมพงษ์ จิระพรพงศ์ ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม

s-มหกรรมอาหาร-02

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า งานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2  จะจัดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ตลาดทะเลไทย  โดยภายในงานจะมีการจัดจำหน่าย สินค้าพืชผลทางการเกษตร  สินค้าด้านการประมง และสินค้าจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะยกของดี เด่น ดัง ที่ขึ้นชื่อมาจัดจำหน่าย เช่น มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานหอม มะนาวบ้านแพ้ว เครื่องจานชามจากหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ลอดช่องวัดเจษ สินค้าแปรรูปทางด้านการประมงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP ของดีจากทุกภูมิภาคที่สามารถซื้อเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้ และที่ขาดไม่ได้ถ้านึกถึงจังหวัดสมุทรสาครก็ต้อง อาหารทะเลสดและแปรรูปที่มีมาจำหน่ายภายในงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจ ภาคเกษตร ภาคประชาชน ในจังหวัด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเที่ยว ชม ช็อป ชิม ภายในงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561  ที่ตลาดทะเลไทย นอกจากท่านจะได้สินค้าของดีของฝากเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังได้ช่วงสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น และเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

s-มหกรรมอาหาร-03

s-มหกรรมอาหาร-04

s-มหกรรมอาหาร-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว