มหกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน ที่ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน มหกรรมชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าการแถลงข่าว

tp-โอทอป3

ซึ่งงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สมุทรสาคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชน กระจายรายได้ให้ประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการภารกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชน เข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือก“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สมุทรสาคร” ใน 3 อำเภอ จำนวน 12 ชุมชน ประกอบด้วยอำเภอเมืองได้แก่ บ้านสันดาป หมู่ที่ 3  บ้านชายทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ บ้านโคกขาม หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอกระทุ่มแบนได้แก่ บ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี บ้านหลักสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง บ้านโรงปูน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้  และอำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ชุมชนบ้านท่านัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง ชุมชนบ้านโคกหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ บ้านกระโจมทองหมู่ที่ 5 ตำบลหลักสอง และบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพ้ว โดยแต่ละชุมชนทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครจะเข้าไปสนับสนุนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโอทอปอีกชุมชนละ 10 อย่าง

tp-โอทอป4

โดยทางจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญ ช็อป-ฟิน-กิน-เที่ยว…จบที่เดียวสมุทรสาคร กับงาน มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สมุทรสาครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยในงานพบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 12 หมู่บ้าน ของดี ของเด่น จำนวน 50 บูท ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน สนุกกับการช็อปช่วงเวลานาทีทอง

tp-โอทอป2

  เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว