พิธีสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

WEB-02

 

tp-สมโภช1

 

เมื่อเวลา 10.00น.ของวันที่12 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบิหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้จัดพิธีสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครขึ้น โดยในช่วงแรกนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธาน และมีเจ้าคณะอำเภอทั้งสามอำเภอเข้าร่วมในพิธีด้วย

 

tp-สมโภช2

จากนั้นนายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้นำคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ร่วมถึงพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล 

สำหับการจัดงานสมโภชในครั้งนี้เนื่องมาจากที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่มีการอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเข้ามาประทับในศาลหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน

 

 

tp-สมโภช3

 

tp-สมโภช4

ยังไม่เคยมีการบูรณะศาลครั้งใหญ่เลย ซึ่งกาลเวลาก็ได้ทำให้ตัวศาล หลังคา สีสันภาพวาดต่างๆภายในศาลชำรุดเสียหาย ทางคณะกรรมการบริหารศาลจึงเห็นว่าควรต้องมีการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้น เพื่อให้ศาลกลับมามีความสง่างามเช่นเดิม และเมื่อมีการบูรณะศาลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจึงได้จัดพิธีสมโภชขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวสมุทรสาครและผู้ที่เคารพนับถือองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

tp-สมโภช5

 

tp-สมโภช6

งการจัดงานครั้งนี้ก็มีการออกร้านเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนด้วย นอกจากนี้ทางศาลเจ้าพ่อฯยังได้เตรียมขนมอี๋แดงไว้ให้ประชาชนได้นำมาถวายต่อเจ้าพ่อหลักเมืองฯด้วย ซึ่งตามความเชื่อเมื่อถวายแล้วนำกลับไปรับประทานที่บ้านก็จะทำให้มีแต่ความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

สำหรับงานนั้นจะมีไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งประชาชนสามารถมากราบไหว้และร่วมชมงิ้วสมโภชได้บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

tp-สมโภช7

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว