พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - มอบสิ่งของ1

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ให้กับนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจต่อไป  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้ง 8 ประเภท รวมทั้งสิ้น 19,104 คน

fm - มอบสิ่งของ2

สำหรับสิ่งของที่พระราชทาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสา เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสิน เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร นำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามประเภทงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเป็นการทำความดีให้กับสังคม เป็นการรวมพลังความสามัคคีให้กับประเทศ  ตลอดจนเพื่อสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

fm - มอบสิ่งของ3

fm - มอบสิ่งของ4

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว