“พลังสตรีสมุทรสาคร สานสัมพันธ์ สานสายใยแห่งครอบครัว”

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

สตรี1

ที่อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ “พลังสตรีสมุทรสาคร สานสัมพันธ์ สานสายใยแห่งครอบครัว” ซึ่งก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้น ก็ได้มีการแสดงของพลังสตรีจากทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย การแสดงชุด “รักข้ามคลอง” จากคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมือง, การแสดง “บาสโลบ” จากคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.กระทุ่มแบน และการแสดง “สาวน้อยฝากรัก”จากคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.บ้านแพ้ว ซึ่งทุกคนก็ร่วมสนุกเต้นรำร่วมกันอย่างสนุกสนาน

สตรี2

สตรี3

และสำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆต่อไป  และเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ และภูมิคุ้มกันการประกันความเสี่ยงของครอบครัวในสภาวะสภาพเศรษฐกิจสังคมไทยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มองค์กรช่วยเหลือกันของครอบครัวในชุมชน

สตรี4

สตรี5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว