พระบรมรูปปั้น ร.9

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

 

tp-รูปปั้น1

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ เป็นเบื้องหลังการทำงานชิ้นสำคัญของอาจารย์ทศพล ตู้จินดา ทีมงานฅนสร้างบ้านดิน ซึ่งก็คือ การปั้นพระบรมรูปปั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยปูน ซึ่งมีขนาดความสูงในท่านั่งสมาธิประมาณ 2 เมตร และหนักราวหนึ่งตันกว่า ใหญ่กว่าองค์จริง 3เท่า  โดยพระบรมรูปปั้น องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรนิทรรศการถาวรเรื่องราวในช่วงที่พระองค์ทรงผนวช ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของท่านเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ที่อยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเอาไว้เตือนใจในอนุชนคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์ท่าน

ส่วนความคืบหน้าของงานพระบรมรูปปั้นตอนนี้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว งานที่เหลือคือการเก็บรายละเอียดที่สำคัญในทุกจุด รวมทั้งการลงสี คาดว่าน่าจะเสร็จก่อนวันที่ 10 ตุลาคม หลังจากนั้นจะมีพิธีแห่ไปยังวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

โดยอาจารย์ทศพล บอกว่า ผลงานชิ้นนี้นับเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ เพราะยังไม่มีใครทำพระบรมรูปปั้นของพระองค์ท่านที่มีขนาดใหญ่เท่านี้ จะมีก็เพียงพระบรมรูปปั้นขนาดเล็กๆเท่านั้นซึ่งตนเองได้แกะแบบจากพระบรมฉายาลักษณ์ในขณะที่พระองค์ทรงผนวช ซึ่งนับว่ามีความยากมาก เพราะพระบรมฉายาลักษณ์จะเห็นเพียงด้านหน้าเท่านั้น ส่วนด้านหลังต้องอาศัยเก็บข้อมูลจากพระบรมฉายาลักษณ์อื่นๆที่เห็นพระองค์ทรงนั่งกับพื้น รวมทั้งสังเกตพระสงฆ์องค์จริงเพื่อนำมาเทียบกับแบบเพื่อดูริ้วจีวรด้านหลังว่ามีความพริ้วอย่างไร แม้จะเป็นงานยากแต่ก็นับว่าเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจและอยากทำมากที่สุด และเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้จะมีคุณค่าต่อคนไทยทุกคน

 

tp-รูปปั้น2

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว