พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ผู้ว่า1

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ  ได้เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง  โดยมีอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย เข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์             ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมนักเรียน

fm - ผู้ว่า3

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียน โดยให้ทุกคนเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคี  การเดินรอยตามศาสตร์พระราชา   และให้ทุกคนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะถ้าทุกคนเข้าไปในวังวนของยาเสพติดก็จะต้องหมดอนาคตกันไปแทบทุกคน   พร้อมทั้งมีการแสดงของนักเรียนได้ได้ชมกันอีกด้วย

AD WEB CCTV 14-6-60

ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมอบเกียรติบัตรแก่ครูนักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย  มอบหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก  มอบอุปกรณ์การกีฬา   และมอบหนังสือศีล 5 หน้าเสาธง

โดยการมาพบปะคณะครูและนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ให้ความเป็นกันเองเดินทักทายน้องๆนักเรียนสอบถามสารทุกข์สุกดิบกันแบบใกล้ชิด

fm - ผู้ว่า4

fm - ผู้ว่า2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว