ผู้ว่าฯปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 61

AD WEB CCTV 14-6-60

news footer

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ฯจากหลายหน่วยงาน  เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

news footer

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เปิดเผยว่า   ยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  คือตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม  สมุทรสาครมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 39 ครั้ง  จำนวนผู้บาดเจ็บ 33 คน  และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีใหม่ที่ผ่านมาสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิตเพียง 4 ราย ปีนี้เพิ่มขึ้นมา 2 ราย  ส่วนอำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็คืออำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งจะเข้ารับมอบโล่รางวัล “อำเภอปลอดภัยตายเป็นศูนย์”จากผู้ว่าราชการจังหวัด และสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

news footer

ทั้งนี้จากสถิติผู้เสียชีวิต 6 รายพบว่า เกิดจากปัจจัยหลายประการ อย่างเช่น ยานพาหนะไม่พร้อมใช้ เหมือนเช่นเหตุการณ์รถกระบะบรรทุกแรงงานต่างด้าวแล้วเกิดยางแตกบนสะพานท่าจีน ฯลฯ  และสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เช่น การตั้งด่านกวดขันช่วงเทศกาล มิใช่รอให้เหตุการณ์มาเกิดขึ้นบริเวณหน้าศูนย์ฯ  ทางเจ้าหน้าที่ต้องจัดชุดเคลื่อนที่เพื่อตรวจตราสอดส่องเผื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยเฉพาะถนนสายรองที่เกิดอุบัติเหตุมากกว่าสายหลัก  และสั่งการให้คณะทำงานถอดบทเรียนจากเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด  ที่สำคัญจะต้องวางแผนกำหนดมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพร้อมใช้ในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ต่อไป

news footer

news footer

news footer

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว