ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ตัดไม้1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรสาคร   โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  ซึ่งได้มีการตรวจสอบกิจการ อุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่ 4  สิงหาคม  2560 จำนวน 31 ราย ผลการตรวจสอบนั้นไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

fm - ตัดไม้2

ทั้งนี้รองผู้ว่าฯได้เน้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมไม้ มาขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักเข้าใจผิดว่าไปขออนุญาตเพียงแค่อุตสาหกรรมจังหวัดก็สามารถเปิดได้   ซึ่งจริงๆแล้วต้องขออนุญาตที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดอีกหนึ่งแห่งด้วย  รวมถึงหากต้องการเปิดกิจการอุตสาหกรรมไม้ จะต้องดูแวดล้อมโดยรอบด้วยว่าอยู่ในแหล่งชุมชนหรือไม่   และจะสร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้าน เช่นฝุ่นละอองและเสียง เพราะถ้าหากไม่ตรวจสอบให้ดี ชาวบ้านอาจมีการร้องเรียนมาที่หน่วยงานของรัฐได้

fm - ตัดไม้3

fm - ตัดไม้4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว