ปล่อยขบวนรถ

พี่เมธ ปล่อยขบวนรถ 1

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก นำข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมกันปล่อยขบวนรถเพื่อนำเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคใต้

โดยทางด้านนายเรียน หงส์คู   กล่าวว่าตามที่ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกได้เปิดศูนย์เพื่อขอรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ได้รวบรวมของได้ตามความต้องการแล้ว จึงดำเนินการนำขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำของที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช ต่อไป../

พี่เมธ ปล่อยขบวนรถ 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว