ปลูกป่าชายเลน บางกระเจ้า

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp-บางกระเจ้า1

โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ได้จัดขึ้นที่ศาลแป๊ะกง โรงบน หมู่1 ตำบลบางกระเจ้า โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน  ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งชาวชุมชนตำบลบางกระเจ้า เจ้าหน้าที่ของ อบต.บางกระเจ้า และเด็กนักเรียนในตำบลบางกระเจ้า ซึ่งก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมนั้น ก็ได้มีการบรรยายให้ความรู้ถึงเรื่องการปลูกป่าชายเลนก่อน ว่าต้องปลูกอย่างไร ต้นกล้าถึงจะมีโอกาสรอดสูงสุด วิธีการปลูกต้องทำอย่างไร รวมถึงประโยชน์ของป่าชายเลนจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง

จากนั้น จึงได้แจกจ่ายอุปกรณ์ มุ่งหน้าเดินลงไปยังริมชายเลน ลัดเลาะไปตามชุมชน ซึ่งใครมีหน้าที่เก็บขยะก็เก็บกันไป ส่วนใครรับหน้าที่ปลูกป่า ก็เปลี่ยนชุดเตรียมลุยโคลน ซึ่งวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้นำทีมปลูกป่าด้วยตนเอง โดยใช้กระดานเลนลุยโคลนนำต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ และมีเด็กนักเรียนกระจายกันปลูกกล้าไม้ที่เตรียมไว้จำนวนมาก นอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณในธรรมชาติอีกด้วย

 

 


tp-บางกระเจ้า2 tp-บางกระเจ้า3 tp-บางกระเจ้า4 tp-บางกระเจ้า5 tp-บางกระเจ้า6

  เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว