ประเพณีนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2562

WEB-02

s - กวนอิม-01

ที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2562 โดยมีนายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

s - กวนอิม-02

นางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม กล่าวว่าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี ชาวสมุทรสาครจึงได้ร่วมมือร่วมใจสมทบเงินก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่มีขนาดองค์สูงถึง 9.98 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมให้ประชาชนเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ตั้งแต่วันที่ ๒๐พฤศจิกายน พุทธศักราช 2539 เป็นต้นมา และได้มีการจัดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นประจำทุกปีเรื่อยมา โดยในปีนี้ภายในงานมีกิจกรรมสาธารณกุศลด้วยการแจกทุนการศึกษารวม 43 โรงเรียน 215 ทุนๆละ1,000 บาท รวมเป็นเงิน 215,000 บาท บริจาคให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม 200,000 บาท บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ 30,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 445,000 บาท และในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ จะมีการแจกข้าวสารกว่า 10,000 ชุดให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมในปีนี้จะมีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

s - กวนอิม-03

s - กวนอิม-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว