ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ประกอบการอาหาร

AD WEB NET 2

tp-ร้านอาหาร1

จากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร ปีที่ 8 ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยการประชุมครั้งนั้น ได้รับเกียรติจาก  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน และมีผู้ประกอบการร้านอาหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนั้น นายสมพงษ์ จิระพรพงศ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร เปิดเผยว่า เป็นการร่วมตัวกันของเครือข่ายผู้ประกิอบการร้านอาหารจากทั่วประเทศที่จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงาน และร่วมกันหาแนวทางที่จะยกระดับมาตรฐานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น เป็นกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นหนึ่งกลุ่มที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งผลงานที่ผ่านมานั้น ได้มีการลงนามความร่วมมือ รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม บรรจุอาหาร ซึ่งจะเห็นได้จากหลายๆงานที่ชมรมร้านอาหารจัดจะไม่มีการใช้โฟมเป็นภาชนะ เน้นเรื่องของความสะอาด นอกจากนั้นยังประสานความร่วมมือกับ ททท.ที่จะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวตามห้วงเวลาต่างๆ

และอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ ที่ทางนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการประชุมได้ฝากไว้ คือ อยากให้ชมรมร้านอาหารทุกแห่งเข้าร่วมกับโครงการโอทอป เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นที่รู้จักและมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมมากขึ้น

 
tp-ร้านอาหาร2 tp-ร้านอาหาร3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว