ประชุมเตรียมรับเสด็จ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน  ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  สำหรับ การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นมาองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นั้น  ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสาครจึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายประสานงานและพิธีการ  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายรักษาพยาบาล  ซึ่งผู้ว่าฯ ได้กำชับให้ทุกฝ่ายทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมให้คำนึงถึงความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. จังหวัดสมุทรสาครจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมรับเสด็จฯ ด้วยการแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยขอให้เดินทางถึงก่อนเวลา15.00 น.

 

 

tp-รับเสด็จ2 tp-รับเสด็จ3 tp-รับเสด็จ4

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว