ประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ฯจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วม

footer_master

สำหรับผลการปฏิบัติงาน โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุปีนี้มีทั้งหมด 24 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 คน และผู้เสียชีวิต 2 คน เมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุในปี 2561 เกิดขึ้น 31  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 32 คน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน ซึ่งถือว่าการทำงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุดีขึ้น ผู้บาดเจ็บลดลง ถึงแม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเท่าเดิมแต่ก็ไม่เพิ่มมากขึ้น

footer_master footer_master

ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของปีนี้มากที่สุดคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็ว, ตัดหน้ากระชั้นชิด, ขับรถย้อนศร และสภาพถนนทัศนะวิสัยไม่ดี  อีกทั้งสาเหตุของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย รายแรกเกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง สาเหตุสภาพรถเบรกไม่ดีและไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นคนเดินถนนตัดหน้ารถยนต์อย่างกระชั้นชิด และผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

footer_master

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานอำนวยความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอย่างเต็มที่ และฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาถอดบทเรียนว่าควรแก้ไขอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้รณรงค์ได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เพื่อให้อุบัติเหตุของจังหวัดสมุทรสาครเกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือเป็นศูนย์ให้ได้

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว