ประชุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

AD WEB CCTV

fm - ยาเสพติด1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร  โดยให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เช่น อ.เมืองสมุทรสาคร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่  ซึ่งยาเสพติดที่มีการระบาดในพื้นที่ยังคงเป็นยาบ้า กลุ่มยาบ้าที่พบมากที่สุด    รองลงมาคือ กัญชาแห้ง และไอซ์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แหล่งแพร่ระบาดหลักยังอยู่ในชุมชนเมือง ชุมชนแออัด สวนสาธารณะ และบริเวณรอบนอกโรงเรียน

fm - ยาเสพติด3

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จากสถิติการจับกุมของชุดปราบปรามยาเสพติดชุดที่ 1  ในวันที่ 1 – 22 มีนาคม 2560  มีการจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 71 คดี มีผู้ต้องหา 73 คน โดยส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาบ้า  แต่มีแนวโน้มลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

fm - ยาเสพติด2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว