ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2

vk ปรับ 1

ที่ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2  พร้อมทั้งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยเรื่องปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดบริเวณทางลงสะพานข้ามถนนเศรษฐกิจ 1 ไปอำเภอกระทุ่มแบนนั้น  ให้แขวงทางหลวงสมุทรสาครทำเครื่องหมายจราจร (ลูกศร) บนผิวทางจราจร  ช่องทางเดินรถขวาให้วิ่งตรงไปกรุงเทพมหานคร  ส่วนช่วงทางด้านซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปอำเภอกระทุ่มแบน  และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

vk ปรับ 2

นอกจากนี้ยังมีการายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 ในส่วนพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ  โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินการเก็บขยะ  เก็บป้ายโฆษณาต่างๆ ป้ายงานวัดงานประจำปีต่างๆ และการตัดหญ้า  รวมถึงการดูดฝุ่นที่พื้นถนนด้วย

vk ปรับ 3

ทั้งนี้ทางประธานในที่ประชุมยังได้ฝากเน้นย้ำว่า  หากป้ายโฆษณาหรือป้ายงานวัดงานประจำปีต่างๆ ทางผู้รับเหมาที่รับติดป้าย  ละเมิดติดบริเวณที่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่  ก็ขอให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บเลย   ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัดด้วย  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

 

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว