ประชุมปฏิรูปกิจการงานพระพุทธศาสนา

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ประชุมสงฆ์1

เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 20  ธันวาคมที่ผ่านมา วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกิจการงานพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม และมีคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้ มีพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค 6ได้มาทำการชี้แจงในเรื่องของการปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปกิจการงานพระพุทธศาสนา ในงานเร่งด่วน 4 งาน ที่ต้องจัดทำให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 คือ 1.การจัดทำฐานข้อมูลของคณะพระภิกษุ-สามเณร และจัดทำบัตรประชาชน 2.จัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดของพระภิกษุ-สามเณร 3.จัดทำข้อมูลศาสนสมบัติของวัด และ และ 4.จัดทำกิจกรรม 5 ส. นอกจากนี้ยังชี้แจงถึงการเริ่มดำเนินโครงการใน 14 โครงการที่กำหนดไว้ในแผน ตามระยะเวลาแต่ละไตรมาส ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเมื่อได้แผนงานแล้ว จะต้องเริ่มดำเนินการทันที

 

tp-ประชุมสงฆ์2 tp-ประชุมสงฆ์3

     เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว