บริจาคโลหิต

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

s - บริจาคโลหิต-01

ที่บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ดส์ จำกัด ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย โดยมีสมาชิกหอการค้าจังหวัด ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานบริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

s - บริจาคโลหิต-02

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และเครือข่าย ร่วมจัดกันกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย โดยตั้งเป้าหมายจัดหาโลหิตทั่วประเทศให้ได้ 85,000 ยูนิต ภายใต้แนวคิด เพราะการบริจาคโลหิตเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสมุทรสาคร ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย เพื่อเก็บสำรองโลหิตไว้ใช้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นการทำดีด้วยใจ

s - บริจาคโลหิต-03

s - บริจาคโลหิต-04

s - บริจาคโลหิต-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว