นายกท่าทราย โต้…ไม่ได้ไว้ทุกข์ แต่แต่งเพื่อความเป็นระเบียบ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เป็นประเด็นกันขึ้นมาอีกแล้วกับการแต่งกายของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนให้ทุกคนมาใส่ชุดเหมือนกัน โดยจะเป็นเสื้อสีขาว กระโปรงหรือกางเกงสีดำ มองไปก็จะคล้ายคลึงกับนักศึกษา  แต่บางคนบอกว่า แต่งกายเหมือนชุดไว้ทุกข์ วันนี้ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี จึงได้ไปสอบถามเรื่องดังกล่าวกับนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ถึงที่มาที่ไปของการแต่งกายแบบนี้ ซึ่งนายกบอกว่า ที่เปลี่ยนให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนมาแต่งกายแบบนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความพร้อมต่อการให้บริการ และอยากให้ประชาชนที่มารับบริการได้ทราบชัดเจนว่า คนไหนเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานของ อบต. คนไหนคือประชาชนทั่วไปจะได้ไม่สับสนเวลามาติดต่อเรื่องต่างๆ  ซึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนก็ได้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกคนใน อบต.แล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และนอกจากนั้นก็ยังให้ทุกคนในอบต.มีป้ายชื่อห้อยคอ ที่โต๊ะก็จะมีชื่อและเบอร์โทรกำกับไว้  อีกทั้งให้พนักงานทุกคนบริการประชาชนด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ให้เหมาะสมกับชุดที่ใส่  ส่วนเรื่องประเด็นที่บอกว่าเป็นการแต่งกายคล้ายการไว้ทุกข์นั้น เรื่องนี้นายก อบต.ท่าทรายบอกว่า ไม่ใช่แต่ประการใด เพราะเครื่องแบบที่ใส่ก็เป็นเครื่องแบบสากล ชุดแบบนี้มีกันทุกคนเพราะเวลาจะไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานก็ต้องใส่แบบนี้ เวลาไปประชุมหรือร่วมงานที่เป็นทางการก็ต้องแต่งกายแบบนี้ หรือแม้กระทั่งนักศึกษาก็แต่งกายแบบนี้เช่นกัน จึงเรียกเป็นคอนเซปท์ว่า มหาวิทยาลัยท่าทราย ดังนั้นเมื่อชุดแบบนี้มีกันทุกคน ก็เลยให้มาเป็นเครื่องแบบสำหรับการทำงาน ซึ่งชุดแบบนี้จะใส่เฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในสำนักงาน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านนอกก็จะมีชุดประจำแผนก  นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการรองรับมติของกรมการจังหวัดที่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ใส่ชุดไทยในวันอังคาร ซึ่ง อบต.ท่าทรายก็เตรียมใส่ชุดไทยในวันอังคารแล้วเช่นกัน ส่วนในวันจันทร์จะใส่เครื่องแบบกากี วันพุธ พฤหัสบดี และศุกร์ ก็เป็นเครื่องแบบสุภาพเรียบร้อยแบบนี้

 

 

tp-ท่าทราย2

 

และเมื่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของ อบต.ก็บอกว่า รู้สึกดีที่เห็นทุกคนแต่งชุดสุภาพเหมือนๆกัน เป็นการสร้างความพร้อมในการทำงานด้วย ให้องค์กรดูดี มีระเบียบ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเพราะจะเป็นเครื่องแบบที่จะใส่ได้ตลอด ไม่ต้องมาหาชุดอื่นๆใส่ไปทำงาน ส่วนประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการก็บอกว่า รู้สึกแปลกตาไป ดูมีระเบียบ ดูมีความพร้อมต่อการให้บริการ และทำให้รู้ว่าคนไหนเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต.คนไหน เป็นประชาชนทั่วไป

 

 

tp-ท่าทราย3 tp-ท่าทราย4

 เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว