ทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน “ทุ่งแห่งนี้เพื่อพ่อ”

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ทุ่ง1

สำหรับทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน ทุ่งแห่งนี้เพื่อพ่อ  อยู่ที่บริเวณริมปากทางทางเข้าเทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ได้รับความร่วมมือจาก ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน  ร่วมใจกันปลูกถวายพ่อหลวงของประชาชนชาวไทย ซึ่งเริ่มปลูกกันในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ในวันแม่แห่งชาติ นอกจากจะยังเป็นทุ่งแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนแล้ว  เนื่องจากดินที่บริเวณ เทศบาลตำบลท่าจีนเป็นดินเค็มเพราะติดชายทะเล อีกทั้งติดกับวังกุ้งของประชาชน สภาพดินที่เค็มจึงทำให้การปลูกต้นทานตะวันมีโอกาสรอดและเจริญเติบโตได้ยาก แต่ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้  ทางเทศบาลตำบลท่าจีน ตั้งใจที่จะปลูกทุ่งทานตะวันแห่งนี้เพื่อพ่อ โดยขั้นแรกก่อนปลูกต้นทานตะวันก็ต้องทำคันดิน  หาดินจืดมาใส่และรองก้นหลุม ถึงจะเริ่มหยอดเมล็ดพันธุ์ต้นทานตะวัน เพื่อให้สามารถปลูกต้นทานตะวันได้  นอกจากนี้ยังต้องหมั่นดูแล ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืชกันทุกวัน เพื่อทะนุถนอมให้ต้นทานตะวันเจริญเติบโตออกดอกอย่างงดงามมาจนถึงทุกวันนี้  จึงถือเป็นทุ่งทานตะวันแห่งความภาคภูมิใจของประชาชนชาวตำบลท่าจีน ที่จะทำให้ทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน แห่งนี้ เป็นทุ่งทานตะวันเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

fm - ทุ่ง4

fm - ทุ่ง3

อย่างไรก็ตาม ทุ่งทานตะวันตอนนี้ได้เบ่งบานสะพรั่งสวยงามแล้ว ซึ่งก็ได้มีประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา และตั้งใจแวะมาถ่ายรูปกันจำนวนมาก  นอกจากนี้หากใครที่มาถ่ายรูปแล้วเช็คอินทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน  สามารถนำไปแสดงเพื่อเป็นส่วนลดค่าอาหาร 10 % ที่ร้านอาหารที่ร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวง คือ ร้านครัวในวัง ,   ร้านคุ้งน้ำ ,  ร้านท่าน้ำ ณ ท่าจีน    และร้านครัวบ้านเพื่อน

fm - ทุ่ง6

fm - ทุ่ง2

fm - ทุ่ง5

           วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว