ทำความสะอาดชายทะเลบางกระเจ้า

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานในกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ที่จัดขึ้นที่ศาลเจ้าแป๊ะกงโรงบน ตำบลบางกระเจ้า  โดยมี อบต.บางกระเจ้า โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า และชาวชุมชนเข้าร่วม

ซึ่งหลังจากที่เปิดงานเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำทุกคนออกทำความสะอาด โดยจุดแรกที่ไปก็คือ บริเวณชายทะเล ซึ่งเป็นจุดที่จะมีขยะมาทับถมหมักหมมอยู่เป็นประจำ ก็ต้องช่วยกันเก็บขยะขึ้นมา หากจุดไหนที่มีภาชนะ หรือเป็นแหล่งน้ำขังได้ก็ต้องคว่ำอย่าให้น้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยจะให้นักเรียนสำรวจรอบๆชุมชน ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า แม้บางกระเจ้าจะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่ก็ถือเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพราะอยู่ติดทะเล มีร้านอาหาร มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จึงต้องช่วยกันรักษาชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ น่ามอง โดยจะต้องเริ่มจากทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลบ้าน ชุมชนของตนเอง

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึก ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องช่วยกันดูแล รักษาความสะอาด อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

  

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว