ถวายสัตย์ปฏิญาณ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติ28กรกฎา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรรางกูร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพร้อมข้าราชการ พนักงานในสังกัดเข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรรางกูรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยในงานมีกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทต่อไป

 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ2 ถวายสัตย์ปฏิญาณ3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว