ตีเส้นพร้อมติดป้ายจราจรวงเวียนโค้งยายขาวคาด 4 วันเสร็จ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

หลังจากที่มีการขยายถนนสหกรณ์จาก 2 เลนเป็น 4 เลน  และทำวงเวียนช่วงโค้งยายขาวเสร็จแล้ว  จากนั้นได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้  ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนก็ได้มีข้อท้วงติงเมื่อทำถนนแล้ว ทำไมยังไม่มีการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนโดยเร็ว รวมถึงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ  เพราะผู้ใช้รถก็วิ่งกันไม่ถูกเลนจะเฉี่ยวชนกันอยู่บ่อยครั้ง ขับในวงเวียนก็ไม่ถูกวิธี

footer_master

ซึ่งในวันนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ก็ได้ให้ผู้รับจ้างมาเริ่มดำเนินการตีเส้นจราจรแล้ว พร้อมทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ เช่น ให้ลดความเร็วก่อนถึงวงเวียนทางโค้ง ป้ายให้รถในวงเวียนวิ่งก่อน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนจะขับรถอย่างปลอดภัย และถูกกฎจราจรมากขึ้น ซึ่งการตีเส้นจราจรบริเวณช่วงถนนที่ขยายนี้ ทางผู้รับเหมาแจ้งว่า 4 วันน่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด

นอกจากนั้นประชาชนยังรอความหวังเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนนสหกรณ์ เพราะอยากให้ติดตั้งตลอดทั้งเส้น เพื่อให้การการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นในช่วงเวลากลางคืน และยังเป็นการป้องกันเหตุจี้ชิงทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว