ตำรวจสมุทรสาครจัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสามัคคี

AD WEB CCTV 14-6-60

กีฬาตำรวจ1

ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ผกก.หัวหน้าสถานี พร้อมตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และกต.ตร.ภ.จว.สมุทรสาคร เข้าร่วม

กีฬาตำรวจ3

โดยทางด้าน พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดการแข่งขันดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจ และให้ข้าราชการตำรวจมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในสังกัดตลอดจนเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจ สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจออกกำลังกายอีกด้วย

กีฬาตำรวจ2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว