ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า ป้องกันการหักโค่นในช่วงฤดูฝน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

ตัดต้นไม้1

และนี่คือภาพที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร  ลงพื้นที่ตัดกิ่งต้นไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณถนนท่าปรง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและบ้านเรือนร้านค้าบริเวณสองฝั่งถนน

ตัดต้นไม้4

ซึ่งการลงพื้นที่ตัดกิ่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสูงจนระสายไฟครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาเป็นอันตรายต่อประชาชนรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย ซึ่งทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร นำกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรมาช่วยตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย

ตัดต้นไม้2

ตัดต้นไม้3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว