ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการโรงหล่อหลอมซอยกองพนันพล

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการโรงหล่อหลอมที่ตั้งอยู่ในซอยกองพนันพล หมู่2 ตำบลบางน้ำจืด ซึ่งจัดขึ้น โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดในฐานะเจ้าของพื้นที่ โดยเหตุที่ต้องมีการจัดประชุมชี้แจงในวันนี้  เนื่องจากที่ผ่านมาซอยกองพนันพล หมู่2 ตำบลบางน้ำจืด เป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองว่าสร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก มีโรงหล่อหลอมตั้งอยู่ถึง 58 แห่ง และที่ผ่านมาก็มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ได้มีการสั่งปิดโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว

และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนแบบนี้ขึ้นอีก ทางหน่วยงานภาครัฐจึงเชิญผู้ประกอบการโรงหล่อหลอมมาชี้แจง เพื่อให้ทุกคนทราบและได้ปฏิบัติตาม เพราะสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องตระหนักคือเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะกิจการหล่อหลอมนั้นก็เป็นกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากไม่มีระบบการทำที่ดี มลพิษต่างๆก็จะถูกปล่อยออกมาปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมได้

โดยทางด้านผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม ได้ชี้แจงว่า ไม่อยากให้มีเหตุการณ์การร้องเรียนเกิดขึ้น อยากให้เจ้าของโรงหล่อหลอมทุกคนทำให้ถูกต้อง แต่เมื่อประชาชนร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐก็ต้องดำเนินการตรวจสอบไปตามกระบวนการ แน่นอนว่าจะส่งผลที่ไม่ดีต่อกิจการด้วย และที่สำคัญจะสร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบให้กับชุมชนของตนเอง

ส่วนทางด้าน ดร.สุบรรณ มานะวิทยาการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนเองในฐานะเจ้าของพื้นที่ ก็ต้องทำตามหน้าที่ เมื่อประชาชนเดือดร้อนมีการแจ้งเข้ามา ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย ไม่สามารถละเลยการปฏิบัติงานได้ และจะเอาจริงกับสถานประกอบการที่ไม่ทำตามข้อกฎหมาย จึงอยากให้ผู้ประกอบการทุกรายที่อยู่ในพื้นที่เข้าใจและตามกฎหมายด้วย ซึ่งหากใครยังไม่เข้าใจในเรื่องใดก็สามารถสอบถามเข้ามาโดยตรงที่ตนเองได้

สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้นตอนนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีการร้องเรียนเข้ามา และทาง อบต.บางน้ำจืดก็ได้มีการร้องขอรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่มาตั้งจุดไว้แล้ว โดยตั้งอยู่ในซอยที่ใกล้กับสถานประกอบการที่มีปัญหา ตอนนี้ได้ตั้งมาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ โดยการอ่านค่าของเครื่องวัดนั้น จะต้องตั้งไว้เป็นระยะเวลาทั้งหมด 15 วัน

 

footer_master footer_master

footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว