ชี้รัฐบาลทำถูกใช้ พ.ร.ก

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-หอการค้า1

นายปรีชา ศิริแสงอารัมพี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้ประกอบคนหนึ่งที่ใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการ ได้แสดงทัศนะของตนเองเกี่ยวกับพระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ที่ออกมาบังคับใช้ว่า กฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่เข้มและเอาจริง ออกมาเพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าทำผิดขึ้นมา พบความผิดแค่เพียงไม่กี่ราย ก็รับโทษอย่างหนัก ซึ่งกิจการของตนเองนั้นเข้มงวดกับเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะฝ่ายบุคคลจะต้องดูแลไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือผิดต่อกฎหมาย ไม่อย่างนั้นก็จะเสียภาพลักษณ์ของกิจการด้วย แต่ในภาพรวมของกิจการต่างๆที่นายจ้างทำอยู่นั้น ก็ต้องยอมรับว่า ยังมีอีกไม่น้อยที่ใช้แรงงานต่างด้าวแบบไม่ถูกต้อง

tp-หอการค้า2

ตนเองคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐควรเอาจริงกับเรื่องนี้ เพราะจะเป็นการจัดระเบียบประเทศไทยให้เป็นระบบ ไม่ใช่จะปล่อยให้มีการใช้แรงงานกันแบบไม่ถูกต้องไปตลอด เพราะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมุทรสาครหรือประเทศจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ โดยเฉพาะงานใช้แรงงานหรือกรรมกร แต่หากจะมีการใช้ก็ต้องทำให้ถูกต้อง ซึ่งพระราชกำหนดที่ออกมานั้นถือว่า เป็นการดี เพราะทำให้เกิดความเสมอภาคต่อการใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในงานใด กิจการใด จะใช้จำนวนมากหรือน้อยก็จะถูกต้องเหมือนกันหมด แต่ที่สำคัญคือ ต้องให้เวลานายจ้างได้ปรับตัว ซึ่งเวลา 120 วันที่รัฐบาลจะชะลอนั้น นายจ้างก็ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้น เมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้ว การใช้แรงงานในประเทศไทยก็จะเป็นระบบ ถูกต้อง และแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อสายตาต่างชาติที่กำลังจับตามอง

tp-หอการค้า3

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว