ชาวประมงลุ้น ครม.อนุมัติเงินซื้อเรือ

\

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ซื้อเรือ1

จากที่โฆษกกระทรวงกลาโหม ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วย 1.เห็นชอบในหลักการในการรับซื้อเรือประมงคืน จากข้อเสนอของสมาคมประมงฯโดยมีเรือประมงที่จะไม่ทำการประมงต่อไปประมาณ 1,900 ลำ จึงเสนอให้รัฐบาลรับซื้อคืน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณในการซื้อเรือประมง โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการควบรวมใบอนุญาตการทำประมง โดยได้สั่งการให้เร่งรัดเรื่องดังกล่าวให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวประมง โดยจะประกาศดำเนินการได้ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ และเมื่อเรือประมงได้ลดจำนวนลง จากการซื้อคืนของรัฐพร้อมกับมีการควบรวมใบอนุญาต ก็จะทำให้เรือในท้องทะเลอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเชื่อว่าจะสามารถยืดระยะเวลาการทำประมงจากเดิมที่ให้ 120 วัน ให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการชาวประมงได้

2.คือเห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปด้านประมง โดยกรมประมงได้เสนอให้นำเงินค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนเรือประมงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีประมาณ 130 ล้านบาท มาใช้ในกองทุนนี้ 3.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบ โดยธนาคารออมสินได้เสนอวงเงินสินเชื่อต่ำ 650 ล้านบาท เชื่อว่าจะช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบได้

tp-ซื้อเรือ2

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติซื้อเรือคืนประมาณ 1,900 ลำ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าของเรือประมงทั่วประเทศ ด้านชาวประมงที่ต้องการจะขายเรือคืน ได้เปิดใจในภาพรวมว่า นับเป็นข่าวดีที่รัฐบาลจะซื้อเรือคืน พร้อมกันนี้ก็อยากจะให้รัฐเร่งจ่ายเงินให้กับเจ้าของเรือประมงโดยเร็วด้วย เพื่อที่จะได้นำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่

ส่วนข้อกังวลใจจากนโยบายของรัฐบาลที่จะอนุมัติซื้อเรือคืนในครั้งนี้ ก็คงเป็นเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาจัดซื้อ ซึ่งหากรัฐอนุมัติงบประมาณแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าทางเจ้าของเรือประมงจะต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะได้เงินจากการขายเรือเพื่อนำไปทำเป็นทุนประกอบอาชีพใหม่ เพราะการจัดซื้อเรือชุดแรกที่ผ่านมานั้น มีเพียงแค่ 300 ลำ แต่ยังต้องใช้เวลานานถึง 7 เดือน กว่าที่เจ้าของเรือประมงจะได้รับเงินจนครบจำนวน แต่ในครั้งนี้มีถึง 1,900 ลำ จึงไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหน ทั้งนี้จึงอยากให้รัฐบาลได้ให้ความชัดเจนในเรื่องของระยะเวลาการจ่ายเงินคืนให้แก่เจ้าของเรืออีกด้วย

tp-ซื้อเรือ3

ด้านนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร บอกว่า โดยส่วนตัวเห็นดีด้วยกับโครงการจัดซื้อเรือคืน 1,900 ลำ ของรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าของเรือประมง เพราะจะทำให้จำนวนเรือที่ทำประมงลดน้อยลงเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้และเป็นการช่วยเหลือชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งก็นับเป็นข่าวดีสำหรับเจ้าของเรือประมงที่อยากจะขายเรือ และรอฟังกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี โดยตรงนี้ก็ถือเป็นความหวังครั้งใหม่ของเจ้าของเรือประมง แต่บางคนก็เผื่อใจเอาไว้ 50 %  เพราะไม่รู้ว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศจะรับซื้อเรือคืนแล้ว จะซื้อคืนจริงๆ เมื่อไหร่

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว