จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

tp-จิตอาสา1

นายพิริยะ ฉันทะดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี หัวหน้าราชการ ทหาร ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการเปิดกิจกรรมขึ้นที่ลานหน้าร้านอาหารเดอะไนน์  ริมถนนพุทธสาคร จากนั้น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงแยกย้ายกันออกไปทำหน้าที่ของตน ทั้งกวาดถนน เก็บขยะ กำจัดสิ่งสกปรกที่ดูแล้วไม่สะอาด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่จะมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเราดูสะอาดมากขึ้น และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้คงอยู่สืบไป

 

tp-จิตอาสา2 tp-จิตอาสา3 tp-จิตอาสา4 tp-จิตอาสา5 tp-จิตอาสา6

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว