งานเกษียณอายุราชการ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม

WEB-02

วัดช่องลม1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม ) คณะผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานเกษียณอายุราชการ “มุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพันวันเกษียณ”  นางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โดยภายในงาน ผอ.สมพร ได้เดินผ่านซุ้มธงประจำโรงเรียนสีส้ม-ขาว จำนวน 25 คู่  จากนั้น เป็นพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  ต่อมาเป็นพิธี “มุทิตา  กษิณาลัย  ร้อยดวงใจ  ผูกพันวันเกษียณ ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกผัน” ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู และ  บุคลากรทางการศึกษาประกอบพิธีคุรุมุทิตาคารวะ  มอบพวงมาลัย และรดน้ำอวยพร  จากนั้นนักเรียนมอบดอกไม้พร้อมประกอบพิธีขอขมาจากศิษย์ และคุรุมุทิตาคารวะ  ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกและอำลา  จากนั้นเชิญผู้เกษียณอายุราชการยืน บริเวณด้านหน้าเวทีตรงกลางอาคารแสงสุขเอี่ยมรับการทำความเคารพ, การบูมชื่อโรงเรียน จากนักเรียน และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศนั้น ก็อบอวลไปด้วยความซาบซึ้ง มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความคิดถึง

วัดช่องลม2

สำหรับท่าน ผอ.สมพร สุวรรณ  ได้ยึดหลักการหรือแนวคิดในการทำงานการดำรงชีวิตก็คือ “ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด  แต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดในจุดที่เลือกยืน”ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 39   ปี   1 เดือน  9  วัน  โดย ผอ.สมพร ได้เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2523 ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาในการบริหารสถานศึกษาเป็นเวลา  11  ปี 7  เดือน  28  วัน   ซึ่งทานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอุทิศเวลา เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีอยู่  จนเกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสังคมทั่วไป    อีกทั้งได้รับรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน เช่น รางวัล “ชนะเลิศ 5ส โรงเรียน” รางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการจัดตั้งให้เป็น “ศูนย์เผยแพร่  5ส โรงเรียน” “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร” และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทำให้สถานศึกษาได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับของชุมชนคือ“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน”

วัดช่องลม3

วัดช่องลม4

วัดช่องลม5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว