งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรสังกัดเทศบาลฯ

fm - วันเกษียนครูเทศบาล1

เมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา   เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เป็นแม่งานในการจัดงานเกษียณอายุราชการพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 6 ท่าน ภายใต้ชื่องาน “วันวานที่พากเพียร สุขเกษียณที่เทศบาล”  โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  คณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน โดยไปจัดกันที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

สำหรับพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย  นายไชยยันต์ หวาดวารี  ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย , นายสุธี ชำนาญสุธา ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย  , นางดวงจันทร์ สรวงท่าไม้ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม , นางสุดจิตต์ แสงประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดตึกมหาชยาราม , นายสมหมาย เทศเล็ก  ครุโรงเรียนวัดตึกมหาชยาราม   และนายบันลือ  พุ่มยี่หวา ลูกจ้างประจำโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก   โดยประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  พร้อมมอบพวงมาลัย และของที่ระลึกให้กับทุกท่านด้วย

fm - วันเกษียนครูเทศบาล2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว