งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาลวัด ช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ “กษณเวียน  เกษียณวาร  มงคลกาลแห่งชีวิต” ประจำปี 2561 “คุรุมุทิตาจิต กตัญญุตาคารวะ ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน” คุณครูนพรัตน์ กิยะแพทย์ และ คุณครูบังอร อินทรามี โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสมพร สุวรรณ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน

footer_master

ส่วนกิจกรรมภายในงาน ได้มีการร้องเพลงประสานเสียงเพื่อเทิดพระเกียรติ ครูของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเพลง “รักพ่อไม่วันพอเพียง” จากนั้นประธานในพิธี นำผู้ร่วมงานจุดเทียนเพื่อสานต่อปณิธานจากครู ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาประธานในพิธีกล่าวคำมุทิตาจิตแสดงความรู้สึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบของที่ระลึก และพิธีสุดท้ายภายในงานเป็นการแสดง คุรุมุทิตาจิตคารวะครู โดยให้ผู้เข้าร่วมงานได้มอบพวงมาลัย และรดน้าอวยพร คุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้งสองท่าน

footer_master

สำหรับในปีนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม ) มีครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูนพรัตน์ กิยะแพทย์ ได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลา 41 ปี และคุณครูบังอร อินทรามี ได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งคุณครูทั้งสองท่านก็ทำงานจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่เข้ารับราชการ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่โรงเรียนมากมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ นั่นก็คือการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นป.1 และ ป.3 ต้องทำงานหนักเพื่อสอนให้ลูกศิษย์ตัวน้อยได้อ่านออกเขียนได้ และสอนให้ศิษย์เป็นคนดีในสังคม

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว