งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์วิท1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ก็ได้มีกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์จากพี่ๆศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ให้น้องๆเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับชม จากนั้นนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร คณะครู และนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

สัปดาห์วิท2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ทรงคำนวณเวลา และสถานที่การเกิดสุริยคราสเต็มดวง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 อย่างถูกต้องแม่นยำ จากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ปรากฏชัด ต่อมารัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ถวายพระนามยกย่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา

สัปดาห์วิท3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทย์ฯแห่งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562  เพื่อเปิดเวทีให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมีประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ, ส้มตำสมุนไพรลีลา, ประกวดวาดภาพ, ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล

สัปดาห์วิท4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์วิท5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์วิท6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว