คัดกรองโรคมะเร็งในชุมชน

WEB-02

 

คัดกรองมะเร็ง1

เมื่อช่วงเย็นของวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ อสม.เทศบาลนครสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการประชาชนในชุมชน 300 ห้อง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือด คัดกรองโรคมะเร็งในสตรี  และคัดกรองโรคสมอง เสื่อมกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ แต่จะเน้นในการ คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้, มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกเป็นหลัก เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้มากที่สุด และถ้าได้รับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าเป็น และยังอยู่ในระยะเริ่มต้นก็จะทำการรักษาให้ทันที ทั้งนี้หากประชาชนพบรถตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่คันนี้ ไปออกหน่วยคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เช่น วัดความดัน, ตรวจเบาหวาน และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้, มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกที่ไหน ก็สามารถเข้าไปรับบริการได้ทันที ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คัดกรองมะเร็ง2

อย่างไรก็ตาม ในทุกๆปีกระทรวงสาธารณสุข จะออกมาประกาศโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากที่สุดในคนไทย 5 อันดับ ซึ่งแน่นอนว่าอันดับหนึ่ง ที่ครองแชมป์ติดต่อกันมายาวนานหลายปีซ้อน ได้แก่ โรคมะเร็ง โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี เสียชีวิตวันละ 215 คน หรือ 78,540 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 ราย  และพบว่าคนไทยมักไม่นิยมไปตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง อาจเพราะไม่มีเวลาหรืออาจไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้

คัดกรองมะเร็ง3

คัดกรองมะเร็ง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว