ขยะเกลื่อนคลองสุนัขหอน

AD WEB NET 2

 

 

tp-ขยะ1

 

นี่เป็นภาพของคลองสุนัขหอนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่มองไปก็ต้องรู้สึกแตกต่างไปจากทุกวันที่เคยเห็นคลองค่อนข้างสะอาด แต่วันนี้ต้องพบกับขยะ วัชพืช ที่ลอยเกลื่อนกลางลำน้ำ ยาวตลอดสายคลอง แต่ภาพนี้ก็อาจจะชินตาแล้วสำหรับชาวบ้านที่อยู่ติดน้ำ สิ่งปฏิกูลเหล่านี้มาจากไหน คงสันนิษฐานกันได้ไม่ยาก  ซึ่งน่าจะเป็นขยะมูลฝอยที่ทับถมอยู่ตามชายฝั่ง ข้างคลอง พอน้ำหนุน ระดับน้ำสูงขึ้น น้ำก็ไปพัดพาให้ขยะเหล่านั้นลอยออกมา จนเกิดเป็นภาพที่เห็นแบบนี้ เชื่อได้ว่า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะน่าจะมีอีกหลายจุดที่เกิดปัญหาแบบนี้ และภาพก็ฟ้องออกมาในช่วงที่น้ำขึ้น   ขยะพวกนี้เมื่อลอยออกมา ก็จะลอยออกสู่ปากอ่าว และอาจเป็นปัญหาต่อสัตว์ในทะเลที่อาจกลืนกินของพวกนี้เข้าไปจนทำให้เสียชีวิต และเมื่อน้ำพัดเข้าฝั่ง ขยะก็ลอยกลับมาหมักหมมที่ชายฝั่งอีก ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้   เป็นขยะที่เกิดจากการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง แอบทิ้งข้างถนน แอบทิ้งข้างคลอง แล้วสุดท้ายก็จะลงสู่แม่น้ำลำคลอง

 

tp-ขยะ2 tp-ขยะ3

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว